Vezana knjiga računov ali prihranek z e-poslovanjem

Ponovno smo »dočakali« spremembe davčne zakonodaje, ki so v določeni meri le prisluhnile davčnim zavezancem. Državni zbor je namreč na seji, ki je potekala 28. 11. 2017, sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A).

Datum 15.12.2017


Spremembe in dopolnitve Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR-A)

Temeljna sprememba predlaganega zakona je uvedba trajne možnosti za zavezanca, da se odloči o tem, kako bo opravil davčno potrjevanje računov pri gotovinskem poslovanju. Zavezanec se bo torej sam lahko odločil, ali bo postopek davčnega potrjevanja računov izvajal z elektronsko napravo ali z uporabo vezane knjige računov (VKR).

Poleg tega so v okviru Zakona o davčnem potrjevanju računov predlagane tudi naslednje spremembe;

 • za izdajanje računov se omogoča uporaba VKR tudi po prehodnem obdobju, torej po 31. 12. 2017;

 • zavezancem omogoča naknadno potrditev izdanih računov iz vezane knjige računov pri davčnem organu do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil izdan račun – do zdaj je namreč veljalo, da je potrebno izdani račun potrditi v roku desetih dni od njegove izdaje;

 • podaljšan je rok za spletno preverjanje potrjenih računov - iz 30 na 60 dni po dnevu izdaje;

 • zavezance, ki poslujejo na območjih, kjer ni mogoč dostop do spleta, se razbremeni dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta s potrdilom AKOS. Vseeno pa je prepovedana uporaba VKR in davčne blagajne v istem poslovnem prostoru in

 • pri kršitvi obveznosti zavezanca se prekršek ne obravnava več kot hujši davčni prekršek, ampak zgolj kot davčni prekršek. Kazen za samostojnega podjetnika je v tem primeru najmanj 1.500 €, za pravno osebo pa najmanj 2.000 €.

Predvideno je, da bo zakon začel veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2018.

Spremembe zakona se večinoma nanašajo na uporabnike vezane knjige računov, ta pa je namenjena predvsem:

 • majhnim zavezancem, ki jim nakup elektronske naprave za izdajo davčno potrjenih računov predstavlja večje finančno breme;

 • zavezancem, ki pri poslovanju izdajo manj gotovinskih računov in

 • zavezancem, ki poslujejo na območjih brez dostopa do spleta ali izdajajo račune na različnih lokacijah v okviru terenskega dela.

Če s svojo dejavnostjo pripadate skupini zgoraj navedenih zavezancev in vas je omenjena sprememba zakonodaje razveselila, pa je na tem mestu potrebno poudariti, da ima postopek izdaje računov vendarle še nekatere druge vidike, pri katerih je vezana knjiga računov prej v oviro kot v pomoč pri samemu poslovanju.


Zakaj i-Računi® niso zgolj rešitev za izdajo računov?

 • Storitev omogoča davčno potrjevanje računov, pri čemer ne potrebujete davčne blagajne v smislu ločene elektronske naprave, pač pa je dovolj vaš telefon, tablica ali računalnik, preko katere/-ga lahko dostopate do spleta.

 • Storitev je ugodna za uporabo. Ugodnejša od kupovanja vezanih knjig računov, naknadnega ročnega potrjevanja preko portala eDavki in stroškov pošiljanja na pristojni finančni urad.

 • Pri uporabi storitve si zagotovite paket, ki je prilagojen številu računov, ki jih izdate na mesečni ravni, pri tem pa bistveno prihranite. Ob letnem zakupu vam 2 meseca uporabe podarimo!

 • Za razliko od VKR s pomočjo storitve i-Računi račun izdate in potrdite le v nekaj klikih, predvsem pa takoj. S tem torej opustite naknadno davčno potrjevanje in lovljenje postavljenih rokov.

 • Za vso skladnost z zakonodajo poskrbimo mi, s čimer se zavarujete pred davčnimi prekrški. Poleg tega vam sistem omogoča pošiljanje računov proračunskim uporabnikom in možnost izdajanja računov brez davčnega potrjevanja, v kolikor ne poslujete z gotovino.

 • S storitvijo pridobite večji pregled nad vašimi prihodki ter posredno vzpostavite evidenco vseh vaših strank in izvedenih poslov.

Spremembe davčne zakonodaje so vsekakor dobrodošle in bodo marsikateremu podjetniku olajšale življenje. Nikakor pa ne dovolite, da vas ustavijo pri digitalizaciji vašega poslovanja, ki v današnjem svetu poleg poenostavitve in pohitritve postopkov pomeni predvsem konkurenčno prednost.

Prepričajte se še danes in brezplačno preizkusite storitev i-Računi.
Preizkusi i-Račune®

Nazaj