Moj biznis #3: Direktorica treh organizacij


Spletna storitev i-Računi je namenjena podjetnikom, ki želijo imeti nadzor nad svojim uspehom in si hkrati olajšati obvezno delo. Ker uporabniki aplikacije opravljajo zelo zanimive, navdihujoče in raznolike poklice, si želimo predstaviti nekaj najboljših zgodb.

Datum 29.07.2019


Naša tretja sogovornica je Nataša Bogme Kirn, magistrica ekonomskih znanosti, univerzitetna diplomirana inženirka računalništva; lastnica in svetovalka v podjetju KingS d.o.o., kjer že 9. leto pomaga naročnikom do boljšega, zakonsko ustreznega poslovanja ter lastnica in direktorica Zasebnega zavoda DOVOLIM.SI, kjer že 6. leto organizira druženja v obliki vadbe in skrbi za nežnejši spol, sodeluje pri dobrodelnih aktivnostih v okviru lokalnega Društva prijateljev mladine. Do nedavnega je bila tudi direktorica agencije za posredovanje zdravstvenih storitev Medico Veritas.


V.: Lepo pozdravljeni! Gospa Nataša, vidimo lahko, da ste dejavna na mnogo področjih. Malce bolj natančno mi prosim opišite sebe in svoje delo.

N.: V življenju me je od nekdaj zanimalo veliko stvari. Življenjske odločitve so me pripeljale na današnjo pot, kjer sem imela vedno veliko različnih možnosti. Če bi se morala opisati, bi rekla da sem odločna, topla, zabavna, iznajdljiva in optimistična, v poslu pa še analitična, strateška, vse-gleda, hitra, znajdljiva in povezovalna. Zato tudi počnem veliko stvari in se zlepa ne ustavim. Vse počnem s celim srcem in predanostjo. Tako v poslu kot osebno. Kaj me navdihuje? Menim, da se vsako stvar lahko izboljša in s tem omogoči veliko prednost, za podjetje, za organizacijo, za zaposlene, za lastnike. Verjamem, da je poti vedno več, ravno tako možnosti.

V.: Na kateri točki v svojem življenju ste se začeli ukvarjati s tem, kar počnete in kaj vas je pripeljalo do tega?

N.: Imela sem srečo, da sem svojo poslovno pot začela v velikem podjetju, lahko bi rekla, da je z leti postalo mednarodna korporacija. Imela sem odlične vodje, učitelje, ki so verjeli vame in mi zaupali naloge, ki so bile v prvem hipu videti zame prevelike, a smo jih, s pomočjo super sodelavcev vedno tudi realizirali. Seveda pa ne bi šlo brez dobrih strank. V času mojih začetkov še ni bilo take stiske z denarjem in tako so tudi stranke lahko naročale stvari, ki so jih dejansko potrebovale in pri tem poslušale nasvete glede prioritet in načina dela. Izdelovali smo dobre rešitve, ki so še danes v uporabi. Po 15 letih dela v podjetju sem se odločila za samostojno pot. V bistvu sem bila celotno svojo kariero svetovalec, vedno sem iskala najboljše organizacijske in informacijske rešitve za raznolike izzive. Ni je vsebine, ki bi mi bila tuja oziroma ki bi mi predstavljala izziv, ki se ga ne bi lotila. Z veseljem in ponosom pogledam nazaj in še z večjim veseljem in pričakovanjem gledam naprej.

Nataša Bogme Kirn

V.: Kako poteka vaš običajni delovni dan?

N.: Zadnja leta imam v bistvu ogromno svobode. Kadar delam, delam predano in sem popolnoma pri stvari, ko pa sem prosta, se v celoti posvetim družini in sebi. Nikoli nisem bila jutranja ptica, zato se zjutraj počasi spravim v pogon. Z nizkim pritiskom pač ne gre direktno iz postelje na sestanek. K sreči imam kužka, s katerim si vsako jutro privoščiva potep po gozdnih poteh. Jutra v gozdu so nekaj najlepšega. Po sprehodu sledi zdrav zajtrk in delo. Za delo nimam fiksnega urnika. Ko imam projekte, delam lahko tudi cel dan, lahko tudi zvečer, vendar mi to ne predstavlja obremenitve, kajti delo, ki ga opravljam, me veseli. Ko pa ni »gužve«, pa si vzamem čas. Zvečer, pred spanjem obvezno v roke vzamem knjigo, strokovno literaturo, osebno rast, motivacijo …

V.: Kaj je bil, ali kaj je za vas največji izziv na samostojni podjetniški poti?

N.: Izziv na samostojni poti … hmmm, v življenju, tako osebno in poslovno, je vedno kakšen izziv. Ker sem po naravi optimist, težko rečem, kateri izziv je največji. Mogoče bi izpostavila izziv, ki ga imamo mali podjetniki, ko izvajamo raznolike naloge sami: smo strokovnjaki različnih področij, direktorji svojega podjetja, finančniki svojega podjetja, tajnice svojega podjetja, kar še vse nekako gre, zatakne pa se, ko moraš več čas skrbeti tudi za marketing in prodajo. Skrbeti moramo, da posli, ki jih opravljamo sledijo v neki pravi meri. Ko imam večji projekt, ko sem z »dušo in srcem« v njegovi vsebini, včasih pozabim, da moram skrbeti tudi za marketing in prodajo za prihodnje čase.

V.: Delate večinoma sami, ali se lahko zanesete na svojo ekipo? Kako težko je biti dober vodja in kaj to pomeni za vas?

N.: Ves čas, odkar sem na samostojni poti, se sprašujem, ali je mogoča rast podjetja, brez zaposlovanja sodelavcev. Še vedno imam izziv in željo zrasti na naslednji nivo, kar pa zagotavljam s tako imenovano klopjo strokovnjakov, ekipo zunanjih strokovnjakov. Sodelujem z drugimi podjetniki, s katerimi imamo komplementarna ali celo ista znanja in si priskočimo na pomoč v primeru velikega posla ali velikega števila poslov. Z drugimi podjetniki z veseljem tvorim podjetniški grozd.

V.: Kako se spopadate s konkurenco? V čem ste drugačni od ostalih?

N.: Verjamem v sodelovanje, hkrati pa se mi konkurenca zdi zdrava stvar, ki poskrbi, da smo iz dneva v dan boljši. Če ne bi bilo konkurence, se ne bi imeli s kom primerjati. V bistvu se ukvarjam z različnimi poslovnimi področji, tako da imam za vsako področje drugo konkurenco. Menim, da je ravno ta moja raznolikost in povezovanje različnih področij moja velika prednost. Tudi majhnost podjetja je prednost. Zaradi svoje majhnosti stvari lahko opravim hitro in učinkovito.

V.: Kdo predstavlja vaš ciljni trg? Kdo vse potrebuje oz. bi potreboval vaše storitve?

N.: Podjetja oziroma vodje podjetij, ki se zavedajo, kako pomembno je celovito gledanje na poslovanje, tako z vidika informacijske opremljenosti, kot tudi z vidika zadovoljstva uporabnikov pri delu z informacijsko tehnologijo so tista, ki predstavljajo moj ciljni trg.

Podjetje KingS d.o.o. sem ustanovila z željo in ciljem delati iskreno, učinkovito in kakovostno. Z ekipo stalnih zunanjih strokovnjakov in povezanimi podjetji se lahko lotimo prav vsakega izziva.

Do sedaj smo, v okviru dolgoletne prakse, pomagali že mnogim organizacijam do notranjih pravil, ki so obvezna za poslovanje skladno z Zakonom o varovanju arhivskega gradiva in arhivih, do pravilnikov organizacije dela in ostalih obveznih vsebin, ki jih podjetniki potrebujemo pri svojem delu ter do novih učinkovitih informacijskih rešitev, tudi GDPR.

Prava informacija na pravem mestu ob pravem času. Živimo v času, ko je vse mogoče. Ne le mogoče, danes je napredek v poslovanju res mogoče doseči hitro in enostavno.

Informacijske rešitve še nikoli niso bile tako enostavne in dostopne. Pa ne le to. Z ustrezno implementacijo lahko dosežemo vrhunske rezultate. Pogoj za to pa je predvsem sledljivost informacij v podjetju. Če dobro organiziramo informacije, bomo vedno, ob pravem času, vedeli, kje je in jo bomo na najbolj optimalen način tudi uporabili. Informacije za poslovanje podjetja pa pridejo v podjetje na dokumentih, kar posledično pomeni, da dobro organizirani dokumenti v podjetju omogočajo hitro in ustrezno odločanje, poslovanje, uspeh.

Mojo ponudbo predstavljajo:

  • Notranja pravila oziroma urejeno dokumentno poslovanje: ZAKAJ - hitrost informacij in odločanja pri poslovanju je danes ključnega pomena za zagotavljanje konkurenčnosti oziroma za konkurenčno prednost. Informacije pa pridejo in odidejo v podjetja na dokumentih. Pa veste, kdaj in kateri dokument in informacija je kdaj prišla v podjetje? Veste, pri kom se je ustavil določen dokument, ki bi za podjetje predstavljal velik konkurenčno prednost, novo stranko, novo priložnost? Ali hitro obravnavate račune ali vedno zamudite roke plačila in na koncu meseca, ob zaključku DDV iščete račune po podjetju?

  • GDPR: V lanskem letu je stopila v veljavo nova uredba o varstvu osebnih podatkov: GDPR. Vsi se moramo zavedati krhkosti osebnih podatkov in pomembnosti varovanja ter ureditve tega področja v podjetjih. Če ne zaradi drugih razlogov, pa zaradi zakonskih obveznosti, ki lahko prinesejo kar velike kazni, ki so že predpisane, le še postopke določanja se definira in postale bodo realnost.

  • Posnetki stanja, analize in predlogi izboljšav ter specifikacij informatizacije poslovnih procesov: Z natančnim in tankočutnim razgovorom s ključnimi zaposlenimi pridobim vpogled v trenutno dinamiko in stanje informatizacije procesov v podjetju. Na podlagi temeljite analize in dolgoletnih izkušenj iskanja poiščemo najboljše korake in vsebine za povečanje uspešnosti, skladnosti, učinkovitosti podjetja in zadovoljstva njegovih zaposlenih. Podjetje je živa celica, ki deluje na podlagi odnosov med podjetjem in poslovnimi partnerji in na podlagi odnosov zaposlenih v podjetju. Dobri odnosi zaposlenih v podjetju pa so med drugim odvisni tudi od organiziranosti in dobre informacijske podpore, ki omogoča zaposlenim informacije v pravem času (najhitreje) na pravem mestu (tam, kjer te informacije morajo biti). Rezultat se kaže tudi pri nižjih stroških, zmanjšanju reklamacij, boljših odnosih, ter razbremenjenost zaposlenih, in posledičnemu zmanjšanju nadur. Informacijska podpora, torej aplikacije same, pa morajo biti, za povečanje zadovoljstva zaposlenih in učinkovitosti podjetja, ustrezno, optimalno uvedene. V kolikor spremembe, ki sledijo vsled ureditve posameznega področja, ki se informatizira, niso ustrezno komunicirane (kjer z ustreznim komuniciranjem mislim, da morajo zaposleni videti dodano vrednost za podjetje, mogoče tudi zase), uvedba nove organizacije dela z novo informacijsko podporo ne bo uspešna. Celo nasprotno. Zaposleni bodo nezadovoljni ali celo jezni, to pa se bo odrazilo tako na odnose med zaposlenimi kot na odnose s poslovnimi partnerji. Rezultat: slabše poslovanje.

  • Izdelava investicijske dokumentacije: Izdelava investicijske dokumentacije je obvezna dokumentacija, za investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.Investicijsko dokumentacijo je potrebno izdelati v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10, 27/16). V okviru izdelave investicijske dokumentacije je, glede na višino planiranih sredstev investicije in drugih pogojev potrebno izdelati naslednje dokumente:

    • dokumenti identifikacije investicijskih projektov - DIIP,

    • dokument predinvesticijske zasnove – PIZ ter

    • dokument investicijskega programa – IP s študijo izvedbe nameravanih investicij. Investicijska dokumentacija opisuje investicijske namere, cilje, podlage, variante, izbiro optimalne variante z vidika izpolnjevanja ekonomskih, finančnih, terminskih, tehnično-tehnoloških, lokacijskih ter kadrovskih ciljev projekta.

V.: Ali se v Sloveniji ponuja dovolj velik trg za širjenje vaših storitev?

N.: Mislim, da je v Sloveniji še veliko priložnosti za izboljšave in s tem tudi priložnosti za moje delo. Z veseljem pa razširim krog uspešnih podjetij, ki jim svetujem in pomagam s svojimi storitvami tudi na tuje trge.

V.: Vam pri vsem delu ostane kaj časa zase? Kako ga najraje izkoristite?

N.: Delo, ki ga opravljam imam zelo rada, še raje pa imam vse svoje hobije, ki jih je veliko. Tudi moji posli so moji hobiji. Tako v zavodu izvajam telovadbo, z veseljem raziskujem zdravje in zdravo prehrano, zdravo gibanje, zdrave odnose … Z veseljem preživljam čas s svojo družino, pa naj bo v času skupnega kosila ali na potovanjih, kjer radi raziskujemo skrite kotičke narave in stare prestolnice, peš, s kolesom, z motorjem, z letalom, s čolnom …

Moje vrednote so svoboda, družina, spoštovanje, enost, mir oziroma harmonija (fizično telo, psihično telo, čustva in duša), kreativnost … zato se v prostem času vedno kaj dogaja na to temo.

V.: In nenazadnje, za spremljanje svojega posla uporabljate tudi storitev i-Računi. Povejte, na kakšen način vam olajša delo? Koliko časa porabite za izdajo računa? Uporabljate tudi možnost izdajanja predračunov? Kaj so največje prednosti aplikacije?

N.: Storitev i-Računi je najboljša storitev, ki jo uporabljam pri svojem delu. Omogoča mi, na enostaven način, pripraviti račun, ki je v ustreznem formatu in ga kot takega posredovati stranki. Na transparenten in varen način mi omogoča pregled nad izdanimi računi. Tako imam na enem mestu informacije o izdanih računih in njihovih plačilih. Računov mi ni več potrebno tiskati in posredovati stranki. Skrajšajo pa se tudi časi plačila računa. Običajno podjetniki pripravimo račune v svojih internih sistemih, jih natisnemo in posredujemo po fizični poti svojim strankam. Tako traja minimalno tri dni, da stranka prejme račun in še kakšen dan več, da ga dejansko poknjiži. S storitvijo i-Računi pa stranka dobi račun v nekaj sekundah, hkrati pa ima račun v formatu, ki ji omogoča enostavno evidentiranje računa v svojem zalednem informacijskem sistemu za likvidacijo in obdelavo računov. Hkrati pa mi storitev i-Računi omogoča, da zagotovo ne pozabim na vse potrebne podatke računa, kot so številka naročilnice ali pogodbe in podobno. Z uporabo storitve i-Računi hitro, učinkovito in transparentno poslujem.

V.: Je še kaj, karkoli, kar bi radi delili z nami?

N.: V zadnjem času sem ponovno brala knjigo Napoleona Hilla, kjer sta me navdihnili dve misli, ki sta pomembni tako na podjetniški, kot tudi osebni poti:
»Karkoli si um lahko zamisli in verjame, lahko doseže. Ne čakajte, čas nikoli ne bo pravi … «

Najlepša hvala za pogovor in uspešno! 😊

Nazaj